Thay vỏ laptop hp pavilion 15-CS

950.000 

Giá từng bộ phận :

  • Vỏ mặt A : 950k
  • Vỏ B : 550k
  • Vỏ C ko phím : 950k
  • Vỏ mặt C kèm bàn phím : 1tr850k
  • Vỏ D : 950k
  • Bản lề: 400k