Thay vỏ laptop hp envy 13-ba

1.250.000 

Giá từng bộ phận :

– Vỏ mặt A : 1tr850k

– Màn hình liền cảm ứng : 3tr850k

– Vỏ C kèm bàn phím : 1tr850k

– Vỏ D : 1tr250k