Thay vỏ laptop dell xps15 9500 precision 5550 M5550 chính hãng

1.800.000 

*Giá từng bộ phận:

Mặt A:

Mặt B:

Mặt C: 1800k

Mặt D: