Thay vỏ laptop acer aspire as a514-54

1.500.000 

Giá từng bộ phận:

– Vỏ mặt A : 1tr500k

– Vỏ mặt B: call

– Vỏ mặt C : call

– Vỏ mặt D : call

Danh mục: