Quạt tản nhiệt laptop dell inspiron 14 15 5000 5547 5548 5542 5543 5447 5448 5442 5443 cpu fan

200.000